top of page

Digital Innovation

Digital Hub Poster Refine.jpg

Malawak na kinikilala na ang mga tao sa buong Forest of Dean ay nakadarama ng digital na hindi kasama. Ang FVAF, na nakikipagtulungan sa Gloucestershire County Council, Digital Unite at IT Schools Africa ay nagsusumikap na masira ang mga hadlang na ito.

Sa pamamagitan ng pagsasanay sa isang grupo ng mga Digital Champions at pagpapatakbo ng ilang 'pop up' digital drop sa mga session sa paligid ng Forest of Dean, umaasa kaming masusuportahan mo ang mga gustong pahusayin ang kanilang mga digital na kasanayan, maging iyon ay pag-aaral kung paano gumawa mga video call sa mga mahal sa buhay, magbayad ng mga bill online, magpadala ng mga email o dumalo sa mga virtual na klase. Sa tabi ng 'pop up' training hubs, malapit na kaming mag-install ng digital training suite sa aming community building sa Cinderford.

Makikipagtulungan din kami sa GRCC at mga lokal na bulwagan ng nayon upang mapabuti ang kanilang mga digital na imprastraktura upang magbigay ng mas mahusay na koneksyon sa mga komunidad sa kanayunan.

Kung interesado kang maging Digital Champion at suportahan ang iba, Mangyaring makipag-ugnayan kay Nick Penny sa pamamagitan ng email sa Projects@fvaf.org.uk

bottom of page