top of page
Forest

Ano ang FVAF?

Ang FVAF ay kumakatawan sa Forest Voluntary Action Forum. Nag-aalok kami ng suporta sa mga lokal na mamamayan, mga grupo ng komunidad at mga aktibidad upang gawin ang mga bagay na pinakamahalaga sa kanila. Kabilang dito ang mga sumusunod:

  • suporta at payo sa pag-unlad

  • pagsasanay

  • impormasyon

  • mga pagpupulong sa networking

  • nagpapadali sa representasyon

  • boluntaryong pangangalap

  • paglalagay ng boluntaryo at suporta

Nagpapatakbo din kami ng maraming proyekto kasama at para sa lokal na komunidad, tulad ng Forest of Dean Youth Association, Holiday Activity Campaigns, The Forest Youth Music Network, The GEM Project, The Forest Compass Directory, Walking with Wheels at marami pa. Tingnan ang aming pahina ng Mga Proyekto para sa buong detalye.

"Pagbuo ng Mas Matibay na Komunidad sa
ang kagubatan ng Dean"

Get the latest community news and check out exciting volunteering opportunity in or around the Forest of Dean...

newspaper.png
Untitled design (13).png

Useful publications:

Volunteering Booklet Cover FINAL-01.png

FREE directory
of the many volunteering opportunities available locally...

bottom of page