top of page

Mga Drop-in Hub ng Mga Tagabuo ng Komunidad

The drop-in hub provides support to create, inspire and build stronger communities together

Ang drop-in hub ay nagbibigay ng suporta upang lumikha, magbigay ng inspirasyon at bumuo ng mas malalakas na komunidad nang sama-sama

Ang bawat drop-in hub ay nag-aalok ng iba't ibang suporta, payo at gabay para sa mga lokal na residente. Halimbawa; suporta at pag-sign sa pag-post sa mga lokal na serbisyo,   pag-link at pag-set up ng bago  mga grupo ng komunidad, na sumusuporta sa mga tao upang mas mapalapit sa trabaho o karagdagang edukasyon, tumulong na ma-access ang digital na mundo at suporta upang bigyang-buhay ang iyong mga ideya para sa komunidad.

For dates, times and locations for up coming FVAF Community Drop-in Hubs, contact Alex on community@fvaf.org.uk or call the FVAF office on 01594 822073.

download.jpg
unnamed.jpg
download-1.jpg
Youth%20Logo%20for%20print%20on%20white_edited.jpg
1519864005769.jpg
download-2.jpg
bottom of page