top of page
65311874_1753178248161619_8440275769376112640_n.jpg

Community Connectors' Forum - Alamin ang iyong Patch Network 

Supporting Strong and Thriving Communities with Know Your Patch

Pagsuporta sa Matatag at Umuunlad na Komunidad gamit ang Know Your Patch

Ang Know Your Patch na bahagi ng Community Connectors Forum (CCF) ay nag-uugnay sa Voluntary and Community Sector, Statutory Services at mga lokal na residente sa paraang lumilikha ng mas mahusay na paraan ng pagtatrabaho.

Ang Forest of Dean Know Your Patch Network ay idinisenyo upang ikonekta ang Voluntary and Community Sector, Statutory Services at mga lokal na residente sa isang paraan na lumilikha ng mas mahusay na paraan ng pagtatrabaho na sa huli ay nagpapalakas sa ating mga komunidad. Ang 'alok ng komunidad' na ito ay partikular na mahalaga sa pagpigil o pagkaantala sa pagdami ng mga pangangailangan sa kalusugan.  

Nagho-host kami ng mga quarterly event sa buong Forest of Dean kung saan inaanyayahan namin ang mga stakeholder na sumali sa talakayan tungkol sa kung ano ang mahalaga sa kanilang komunidad at kung paano makakatulong ang mga serbisyo at boluntaryong grupo ng sektor na suportahan ito. LIBRE ang bawat event na Know Your Patch at bukas sa sinumang gustong maging bahagi ng pag-uusap. Kung gusto mong dumalo mangyaring tumawag sa 01594 822073 o mag-email sa help4groups@fvaf.org.uk.

Nagpapadala rin kami ng mga regular na e-mail at mga update sa aming Know Your Patch Network tungkol sa kung ano ang nangyayari sa Forest of Dean. Kung gusto mong sumali sa network na ito, mangyaring mag-subscribe  dito .

Salamat sa pagpopondo mula sa  Ang Gloucestershire County Council , Ang Know Your Patch ay makukuha rin sa bawat iba pang Distrito sa Gloucestershire. Kung gusto mong malaman ang higit pa tungkol sa mga ito mangyaring bisitahin  dito .

Narito ang ilan sa mga pananaliksik na nagbibigay-diin sa ating pag-iisip:

  • "Lahat tayo ay may papel na dapat gampanan sa pagtulong sa mga indibidwal at komunidad na bumuo ng panlipunang kapital. Lumalaki ang pagkilala na bagaman ang mga disadvantaged na mga grupo at komunidad sa lipunan ay may isang hanay ng mga kumplikado at magkakaugnay na mga pangangailangan, mayroon din silang mga ari-arian sa antas ng lipunan at komunidad. na maaaring makatulong na mapabuti ang kalusugan, at palakasin ang katatagan sa mga problema sa kalusugan" (The Kings Fund, 2018)

  • "Ang mga may sapat na panlipunang relasyon ay may 50 porsiyentong mas mataas na antas ng kaligtasan kumpara sa mga indibidwal na may mahihirap na relasyon sa lipunan" (Holt-Lunstad et al 2010)

  • "Ang mga social network ay ipinakita bilang makapangyarihang mga prediktor ng mortalidad gaya ng karaniwang pamumuhay at mga klinikal na panganib tulad ng katamtamang paninigarilyo, labis na pag-inom ng alak, labis na katabaan at mataas na kolesterol at presyon ng dugo" (Pantell et al 2013; Holt-Lunstad et al, 2010) .

  • "Ang suportang panlipunan ay partikular na mahalaga sa pagtaas ng katatagan at pagtataguyod ng paggaling mula sa sakit" (Pevalin at Rose, 2003)

  • "Ang kakulangan ng mga social network at suporta ay nagpapahirap sa pag-regulate ng sarili sa pag-uugali at pagbuo ng lakas at katatagan sa paglipas ng panahon, na humahantong sa pakikipag-ugnayan sa mga hindi malusog na pag-uugali" (Cacioppo at Patrick 2009).

  • "Binabawasan ng Pakikilahok ng Komunidad ang paghihiwalay, pagbubukod at kalungkutan" (Farrell at Bryant 2009; Sevigny et al 2010; Ryan-Collins et al 2008)

  • "Ang malakas na kapital sa lipunan ay nagpapabuti sa mga pagkakataon na maiwasan ang mga panganib sa pamumuhay tulad ng paninigarilyo" (Folland 2008; Brown et al, 2006)

bottom of page