top of page

Tungkol sa FVAF

Tungkol sa FVAF

FOD landscape.jpg

Ang aming Kwento

 

Kami ang Voluntary Service Council at Volunteer Center para sa Forest of Dean. Nagbibigay kami ng tulong sa marami sa daan-daang boluntaryo at mga organisasyong pangkomunidad sa Distrito na siya namang mas mahusay na makapaghatid ng kanilang gawain sa at para sa lokal na komunidad.

Mula nang nabuo noong 1994, nakabuo kami ng isang reputasyon para sa paghikayat, pagtanggap at pagpapahusay ng pagkilos ng komunidad sa buong Forest of Dean. Naniniwala kami na sa pamamagitan ng mga pamamaraang pinangungunahan ng komunidad ay binibigyang-daan namin ang mga mamamayan na bumuo ng mga kasanayan, katatagan at kapital sa lipunan upang mamuhay nang mas masaya, mas konektadong buhay.

bottom of page