top of page

Pagboluntaryo

Bilang Volunteer center para sa Forest of Dean narito kami para tulungan kang mag-recruit at mamahala ng mga boluntaryo 

Volunteering Booklet Cover FINAL-01.png
Ang aming bagong Volunteering
booklet na puno ng mga detalye
  ng lokal na pagboboluntaryo  
    ang mga pagkakataon ay lumabas ngayon
O kumuha ng kopya sa iyong lokal na library o Community Hub

Bilang Volunteer Center para sa  Kagubatan ng Dean  madalas kami ang unang punto ng pakikipag-ugnayan para sa sinumang interesadong magboluntaryo. Noong nakaraang taon, ipinagmamalaki naming suportahan ang mahigit 100,000 oras na halaga ng pagboboluntaryo sa lugar!  

Ang FVAF ay nagpo-promote at nag-a-advertise ng malawak na hanay ng mga pagkakataon sa pagboboluntaryo mula sa mga organisasyon na kapareho ng aming etos sa pagsuporta sa mga boluntaryo at pagkilala sa malawak na hanay ng mga dahilan kung bakit pinipili ng mga tao na magboluntaryo.

Bakit Volunteer?

Ang pagboluntaryo ay may maraming malalaking benepisyo, hindi lamang para sa iyo nang indibidwal, ngunit para sa iyong komunidad at sa mundong ating ginagalawan. 

Kung nais mong pagandahin ang iyong CV, makakilala ng mga bagong tao, gamitin ang iyong mga kasanayan sa mabuting paraan, matuto ng bago, ituloy ang isang interes, mag-alok ng karanasan o simpleng gumawa ng pagbabago, garantisadong magkakaroon kami ng pagkakataon para sa iyo!

Maaari mong malaman ang tungkol sa mga pagkakataong ito sa mga sumusunod na paraan:

 • Maghanap ng mga pagkakataon sa  Do-it.org

 • Tawagan kami sa 01594 822073

 • Makipag-ugnayan sa pamamagitan ng  email

 • Bisitahin kami sa FVAF Mon - Biy 9:00 - 1:00 ( Direksyon )

Kung naghahanap ka na magboluntaryo bilang bahagi ng isang malaking grupo, halimbawa bilang bahagi ng corporate volunteering, kung gayon mayroon din kaming malawak na hanay ng mga pagkakataong mapagpipilian.

Get the latest volunteer opportunities - direct to your mailbox!

Sign up to receive our regular email Volunteer Newsletter:

HELP FOR GROUPS - recruiting & managing volunteers 

Bilang isang one-stop-shop para sa lahat ng bagay na pagboboluntaryo, gumagamit kami ng isang multi-faceted na pamamaraan upang mabigyan ka ng pinakamahusay na posibleng pagkakataon na mag-recruit at mapanatili ang mahahalagang boluntaryo.

Kabilang dito ang mga sumusunod:  

 • Pag-advertise ng iyong mga pagkakataon sa Do-it.org 

 • Pag-promote ng iyong mga pagkakataon sa mga miyembro ng publiko na tinukoy sa amin o sa pamamagitan ng aming drop-in function.

 • Pag-advertise ng iyong mga pagkakataon sa aming mga pahina sa Facebook at Twitter

 • Pag-promote ng iyong mga pagkakataon sa mga lokal na serbisyo na sumusuporta sa pagboboluntaryo hal. Job Center, LearnDirect at 2GetherTrust

 • Pag-advertise ng iyong mga pagkakataon sa mahigit 30 kaganapan bawat taon

 • Pagpapadala ng iyong mga pagkakataon sa mga lokal na negosyo na nag-aalok ng pagboboluntaryong suportado ng employer

 • Pagsusulong ng mga kaugnay na pagkakataon sa Mga Paaralan, Kolehiyo at Unibersidad 

 • Pamamahagi ng iyong mga pagkakataon sa aming boluntaryong database ng higit sa 1,000 katao

 • Pagpo-promote ng iyong mga pagkakataon sa iba't ibang network, kabilang ang Know Your Patch 

As a one-stop-shop for all things volunteering, we can help you find, and keep, the perfect volunteer:

Get in touch  - call us on 01594 822073, via email or visit us at FVAF,  Ow Bist - Forest Community Space, Dockham Road, Cinderford GL14 2AN (Mon - Fri 9am - 4pm) 

bottom of page