top of page
FC cover.png

Forest Compass

Ang Forest Compass ay isang pisikal at online na direktoryo na naglilista ng marami sa mga regular na aktibidad, support group at club na available sa buong Forest of Dean.

 

Ang Forest ay tahanan ng daan-daang pangkat ng panlipunan at aktibidad ng lahat ng uri mula sa mga grupo ng sanggol, hanggang sa mga lunch club, panlalaking shed hanggang sa mga memory cafe. Marami ang libre o napakababang halaga para dumalo at patakbuhin ng mga boluntaryo o hindi para sa mga grupo ng kita. Nakalulungkot na maraming mga tao na maaaring makinabang mula sa gayong mga grupo ay hindi alam ang mga kamangha-manghang pagkakataon sa kanilang pintuan.

Kung nagpapatakbo ka ng isang volunteer lead activity, club o support group sa Forest of Dean mag-advertise sa parehong pisikal na direktoryo ng Forest Compass at sa online na direktoryo dito, nang LIBRE sa pamamagitan ng pagkumpleto sa form sa ibaba.

bottom of page