top of page
FC cover.png

Cwmpawd Coedwig

Mae Forest Compass yn gyfeiriadur ffisegol ac ar-lein sy'n rhestru llawer o'r gweithgareddau rheolaidd, grwpiau cymorth a chlybiau sydd ar gael ledled Fforest y Ddena.

 

Mae'r Goedwig yn gartref i gannoedd o grwpiau cymdeithasol a gweithgaredd o bob math o grwpiau babanod, trwy glybiau cinio, siediau dynion i gaffis cof. Mae llawer yn rhad ac am ddim neu am gost isel iawn i'w mynychu a'u rhedeg gan wirfoddolwyr neu grwpiau di-elw. Yn anffodus, nid yw llawer o bobl a allai elwa o grwpiau o'r fath yn ymwybodol o'r cyfleoedd anhygoel sydd ar garreg eu drws.

Os ydych yn rhedeg gweithgaredd gwirfoddol, clwb neu grŵp cefnogi yn Fforest y Ddena, hysbysebwch yng nghyfeirlyfr ffisegol Cwmpawd y Goedwig ac yn y cyfeiriadur ar-lein yma, AM DDIM trwy lenwi'r ffurflen isod.

 OTHER USEFUL DIRECTORIES: 

your circle.png
bottom of page