top of page

Gwirfoddoli

Fel canolfan Wirfoddoli Fforest y Ddena rydym yma i'ch helpu i recriwtio a rheoli gwirfoddolwyr 

Volunteering Booklet Cover FINAL-01.png
Ein Gwirfoddoli newydd
llyfryn yn llawn o fanylion
  o wirfoddoli lleol  
    mae cyfleoedd ar gael nawr
Neu codwch gopi yn eich llyfrgell leol neu Hyb Cymunedol

Fel y Ganolfan Gwirfoddoli ar gyfer y  Fforest y Ddena  ni yw'r pwynt cyswllt cyntaf yn aml i unrhyw un sydd â diddordeb mewn gwirfoddoli. Y llynedd roeddem yn falch o gefnogi gwerth dros 100,000 o oriau o wirfoddoli yn yr ardal!  

Mae FVAF yn hyrwyddo ac yn hysbysebu ystod eang o gyfleoedd gwirfoddoli gan sefydliadau sy'n rhannu ein hethos o ran cefnogi gwirfoddolwyr a chydnabod yr amrywiaeth eang o resymau pam mae pobl yn dewis gwirfoddoli.

Pam Gwirfoddoli?

Mae gan wirfoddoli nifer o fanteision enfawr, nid yn unig i chi yn unigol, ond i'ch cymuned a'r byd yr ydym yn byw ynddo. 

Os hoffech chi gyfoethogi'ch CV, cyfarfod â phobl newydd, defnyddio'ch sgiliau'n dda, dysgu rhywbeth newydd, dilyn diddordeb, cynnig profiad neu wneud gwahaniaeth, rydyn ni'n sicr o gael cyfle i chi!

Gallwch gael gwybodaeth am y cyfleoedd hyn yn y ffyrdd canlynol:

 • Chwiliwch am gyfleoedd yn  Do-it.org

 • Ffoniwch ni ar 01594 822073

 • Cysylltwch drwy  ebost

 • Dewch i ymweld â ni yn FVAF Llun - Gwener 9:00 - 1:00 ( Cyfarwyddiadau )

Os ydych yn dymuno gwirfoddoli fel rhan o grŵp mawr, er enghraifft fel rhan o wirfoddoli corfforaethol, yna mae gennym hefyd amrywiaeth eang o gyfleoedd i ddewis ohonynt.

Get the latest volunteer opportunities - direct to your mailbox!

Sign up to receive our regular email Volunteer Newsletter:

HELP FOR GROUPS - recruiting & managing volunteers 

As a one-stop-shop for all things volunteering, we can help you find, and keep, the perfect volunteer:

Fel siop-un-stop ar gyfer popeth sy'n ymwneud â gwirfoddoli, rydym yn defnyddio methodoleg amlochrog i roi'r cyfle gorau posibl i chi recriwtio a chadw gwirfoddolwyr gwerthfawr.

Mae hyn yn cynnwys y canlynol:  

 • Hysbysebu eich cyfleoedd ar Do-it.org 

 • Hyrwyddo eich cyfleoedd i aelodau o'r cyhoedd a gyfeiriwyd atom neu drwy ein swyddogaeth galw heibio.

 • Hysbysebu eich cyfleoedd ar ein tudalennau Facebook a Twitter

 • Hyrwyddo eich cyfleoedd i wasanaethau lleol sy'n cefnogi gwirfoddoli e.e. Canolfan Gwaith, LearnDirect a 2GetherTrust

 • Hysbysebu eich cyfleoedd mewn dros 30 o ddigwyddiadau'r flwyddyn

 • Anfon eich cyfleoedd i fusnesau lleol sy'n cynnig gwirfoddoli gyda chymorth cyflogwr

 • Hyrwyddo cyfleoedd perthnasol i Ysgolion, Colegau a Phrifysgolion 

 • Dosbarthu eich cyfleoedd i'n cronfa ddata gwirfoddolwyr o dros 1,000 o bobl

 • Hyrwyddo eich cyfleoedd i amrywiaeth o rwydweithiau, gan gynnwys Know Your Patch 

Get in touch  - call us on 01594 822073, via email or visit us at FVAF,  Ow Bist - Forest Community Space, Dockham Road, Cinderford GL14 2AN (Mon - Fri 9am - 4pm) 

bottom of page