top of page

Frequently visited pages:

002-hands-up.png

VOLUNTEER

ADVICE

Forest

Beth yw FVAF?

Ystyr FVAF yw Fforwm Gweithredu Gwirfoddol y Goedwig. Rydym yn cynnig cymorth i ddinasyddion lleol, grwpiau cymunedol a gweithgareddau i wneud y pethau sydd bwysicaf iddynt. Mae hyn yn cynnwys y canlynol:

  • cefnogaeth a chyngor datblygu

  • hyfforddiant

  • gwybodaeth

  • cyfarfodydd rhwydweithio

  • hwyluso cynrychiolaeth

  • recriwtio gwirfoddolwyr

  • lleoliad a chefnogaeth gwirfoddolwyr

Rydym hefyd yn cynnal llawer o brosiectau gyda’r gymuned leol ac ar ei chyfer, megis Cymdeithas Ieuenctid Forest of Dean, Ymgyrchoedd Gweithgareddau Gwyliau, Rhwydwaith Cerddoriaeth Ieuenctid y Goedwig, Prosiect GEM, Cyfeiriadur Cwmpawd y Goedwig, Walking with Wheels a llawer mwy. Edrychwch ar ein tudalen Prosiectau am fanylion llawn.

“Adeiladu Cymunedau Cryfach i mewn
Fforest y Ddena"

Get the latest community news and check out exciting volunteering opportunity in or around the Forest of Dean...

newspaper.png
Untitled design (13).png

Useful publications:

Volunteering Booklet Cover FINAL-01.png

FREE directory
of the many volunteering opportunities available locally...

bottom of page