top of page

Frequently visited pages:

002-hands-up.png

VOLUNTEER

ADVICE

Forest

Beth yw FVAF?

Ystyr FVAF yw Fforwm Gweithredu Gwirfoddol y Goedwig. Rydym yn cynnig cymorth i ddinasyddion lleol, grwpiau cymunedol a gweithgareddau i wneud y pethau sydd bwysicaf iddynt. Mae hyn yn cynnwys y canlynol:

  • cefnogaeth a chyngor datblygu

  • hyfforddiant

  • gwybodaeth

  • cyfarfodydd rhwydweithio

  • hwyluso cynrychiolaeth

  • recriwtio gwirfoddolwyr

  • lleoliad a chefnogaeth gwirfoddolwyr

Rydym hefyd yn cynnal llawer o brosiectau gyda’r gymuned leol ac ar ei chyfer, megis Cymdeithas Ieuenctid Forest of Dean, Ymgyrchoedd Gweithgareddau Gwyliau, Rhwydwaith Cerddoriaeth Ieuenctid y Goedwig, Prosiect GEM, Cyfeiriadur Cwmpawd y Goedwig, Walking with Wheels a llawer mwy. Edrychwch ar ein tudalen Prosiectau am fanylion llawn.

“Adeiladu Cymunedau Cryfach i mewn
Fforest y Ddena"

Untitled design (13).png

Useful publications:

Volunteering Booklet Cover FINAL-01.png

FREE directory
of the many volunteering opportunities available locally...

How to contact us

Untitled.png

Forest Voluntary Action Forum

Ow Bist
Forest Community Space

Dockham Road

Cinderford , Glos. GL14 2AN

Tel: 01594 822073

  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon

Copyright © 2021 Forest Voluntary Action Forum. All Rights Reserved.

Forest Voluntary Action Forum is a charity (1141126) and company limited by guarantee (07557852) registered in England and Wales.

The registered address is The Belle Vue Centre, Cinderford, Glos, GL14 2AB.

Forest Voluntary Action Forum proudly receives financial support from the Forest of Dean District Council.

bottom of page